Rada programowa

Prof. dr hab.

RYSZARD NASKRĘCKI

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. inż.

D. Robert ISKANDER

(Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab.

HENRYK KASPRZAK

(Politechnika Wrocławska)

Dr hab.

MAREK KOWALCZYK- HERNANDEZ

(Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab.

BOGDAN MIŚKOWIAK

(Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Dr n. med.

ANNA MARIA AMBROZIAK

(Centrum Okulistyczne Świat Oka, Uniwersytet Warszawski)

Rada korzystać będzie także z pomocy zewnętrznych recenzentów.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.