Ortoptysta

włącz .

Zawody optyczne niebieskie Ortoptystka ozdobnik

Ortoptysta specjalizuje się w leczeniu stanów zezowych i niedowidzenia, prowadzi ćwiczenia ortoptyczne u dzieci i dorosłych w oparciu o szczegółowe badania strabologiczne. 
Ściśle współpracuje z lekarzem okulistą i optometrystą. Edukuje dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń mięśni ocznych.
Ortoptystą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie ortoptysty.