Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie
dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku.

Przechodząc dalej oświadczam
Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie
przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów
oraz jestem osobą
posiadającą wykształcenie z zakresu ochrony wzroku,
lub
jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej
działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.
TAK i chcę zapoznać się z treścią